Διοικητικό Συμβούλιο Ο.Ε.Β.Ε. Καβάλας

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2510 220823 - 6985088930
Α' ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ 2510 221502 - 6932369188
Β' ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2510 231930 - 6945971312
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΡΣΟΝΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2510 518118 - 6980687297
ΤΑΜΙΑΣ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2510 230270 - 6977235297
ΥΠ. ΔΗΜ. ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2510 391412 - 6937295990
ΜΕΛΗ: 1) ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 2510 233590 - 6977610754
  2) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 2510 225846 - 6932603422
  3) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2510 327069 - 6972852313
  4) ΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 2510 830127 - 6972831583
  5) ΧΑΤΖΟΥΛΗΣ ΘΩΜΑΣ 2510 230334 - 6932467623