Μήνυμα Προέδρου Ο.Ε.Β.Ε.Κ.

Μήνυμα Προέδρου Ο.Ε.Β.Ε.Κ.

Καβάλα, 14-08-2009

Η Ομοσπονδία σας ενημερώνει πως αναρτήθηκε στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους το νέο πρόγραμμα με εγγύηση του Δημοσίου για δάνεια σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και σας επισυνάπτουμε την προκήρυξη προς ενημέρωση των μελών σας.