Νέα

Δελτίο τύπου ΓΣΕΒΕΕ:Συνάντηση ΓΣΕΒΕΕ και İSTESOB

03.10.2018

Θέμα: Συνάντηση ΓΣΕΒΕΕ και İSTESOB, την Παρασκευή, 28Σεπτεμβρίου 2018, στην Αθήνα.

Την Παρασκευή, 28Σεπτεμβρίου 2018, πραγματοποιήθηκε στα κεντρικά Γραφείατης Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, και Εμπόρων Ελλάδος (ΓΣΕΒΕΕ) στην Αθήνα, συνάντηση της Συνομοσπονδίας με την Ένωση Εμπορικών και Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων Κωνσταντινούπολης (İSTESOB).
Στην συνάντηση αυτή παραβρέθηκαναντιπροσωπείες, απότην πλευράμεν της ΓΣΕΒΕΕ και του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, αποτελούμενη από τον Πρόεδρο  του κ. Γιώργο Καββαθά, και τον Γενικό Γραμματέα κ. Γιώργο Κουράση, το μέλος Δ.Σ. κ. Αθανάσιο Μπέλλα, καθώς  και υπηρεσιακά στελέχη, από την πλευρά δετης İSTESOB, αποτελούμενη από τον Πρόεδρό της, κ. FaikYilmaz, τον Γενικό Γραμματέα κ. MuzafferGarip και τον σύμβουλο Προέδρου για τις εξωτερικές υποθέσεις κ. MustafaBektas.
Κατά την διάρκεια της συνάντησης και υπό το πρίσμα των διεθνών εξελίξεων, αλλά και των διμερών Ελληνοτουρκικών σχέσεων,επικαιροποιήθηκαν  οιαπόψεις των δύο φορέων  γύρω από τα κοινά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές και τουρκικές πολύ μικρές επιχειρήσεις, όπως ο έντονος ανταγωνισμός από τις μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες, αλλά και γύρω από τις προοπτικές ανάπτυξης κοινών συνεργασιών.
Τέλος, στο πλαίσιο του  από  27.04.2016 Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ των δύο φορέων, παρουσιάστηκαν συγκεκριμένα σχέδια συνεργασίας σε 2 Ευρωπαϊκά Προγράμματα και σχεδιάστηκαν τα επόμενα βήματα γι’ αυτά.
Στην συνέχεια, ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ παρέθεσε γεύμα προς τιμήν των προσκεκλημένων, στο οποίο παρέστη ο Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών με αρμοδιότητα τις ευρωπαϊκές υποθέσεις και τις διεθνείς οικονομικές σχέσεις κ. Γιώργος Κατρούγκαλος.

Η συνάντηση αυτή εντάσσεται στα πλαίσια των δράσεων που έχει αναλάβει εδώ και καιρό η ΓΣΕΒΕΕ και το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ για την ενίσχυση των συνεργασιών με άλλες χώρες και φορείς, ιδίως μικρομεσαίων επιχειρήσεων, σε θέματα και σημεία κοινού ενδιαφέροντος.