Νέα

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΟΑΕΕ

30.06.2014

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

Καβάλα, 30/06/2014
Α.Π.:2646

                                        

                          
                                                                          
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ενημερώνουμε όλους τους συναδέλφους που επιθυμούν να συμμετέχουν στην ομαδική προσφυγή κατά του ΟΑΕΕ ότι η τελευταία ημέρα κατάθεσης των απαραίτητων, είναι η Δευτέρα 7 Ιουλίου 2014.
Για οποιαδήποτε πληροφορία αρμόδια είναι η γραμματεία της Ομοσπονδίας Ε.Β.Ε. Καβάλας στο τηλέφωνο 2510223323.


Εκ των Διοικήσεων

Δελτίο Τύπου ΟΕΒΕΚ