Προγράμματα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δημιουργία συνεργατικών σχηματισμών επιχειρήσεων
25.11.2014

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Δράσεις για την ενίσχυση του ρόλου της καινοτομίας και των μορφών συνεργασίας στις μικρές επιχειρήσεις» του Ε.Π «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», η οποία συγχρηματοδοτείται με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΚΤ), προσκαλεί τις επιχειρήσεις να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για υποστήριξη συγκρότησης συνεργατικών σχηματισμών (επιχειρηματικά δίκτυα, συστάδες επιχειρήσεων κ.α).

Μονάδα Καινοτομίας και συνεργατικών σχηματισμών
05.11.2014

Οι επιχειρήσεις που θέλουν να λάβουν υποστήριξη σε θέματα καινοτομίας μπορούν να αιτηθούν για να συμμετάσχουν στην υποστήριξη που οδηγεί στην εκπόνηση σχεδίων καινοτομίας, να λάβουν υποστήριξη σε θέματα διανοητικής ιδιοκτησίας, καθώς και υποστήριξη για τη διαμεσολάβηση καινοτομίας.

Η Εκπόνηση Σχεδίων Καινοτομίας (Ιnnovation Plans) που περιλαμβάνουν τη διαμόρφωση εξειδικευμένων προτάσεων σε επίπεδο οργανωτικής και τεχνολογικής καινοτομίας (π.χ ανάπτυξη νέων προϊόντων), με σκοπό την ενίσχυση της ικανότητας καινοτομίας και ανάπτυξης των επιχειρήσεων.

Πιο συγκεκριμένα θα δείτε πληροφορίες στο παρακάτω link: http://www.kainotomia.imegsevee.gr/ypostiriksi-epixeirisewn

Ενώ εδώ θα βρείτε την αναλυτική πρόσκληση και αίτηση για τις επιχειρήσεις

http://www.kainotomia.imegsevee.gr/proskliseis/62-2013-12-19-08-20-25

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την καινοτομία μπορείτε να απευθυνθείτε στην κα. Μόκα Ελένη και τον κ. Αντώνιο Αγγελάκη στα τηλέφωνα 210 8846852 εσωτ. 327-326

Υποστήριξη ΜμΕ σε θέματα επιχειρηματικότητας & καινοτομίας από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
05.11.2014

Δίκτυο Επιχειρηματικότητας του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

 

http://diktyo.imegsevee.gr/

 

Οι υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης απευθύνονται σε πολύ μικρές επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα.

Τα θεματικά πεδία υποστήριξης μπορεί να είναι:

1) θέματα χρηματοοικονομικής και λογιστικής διαχείρισης

2) θέματα χρηματοδότησης/ αναχρηματοδότησης/ βελτίωσης όρων δανεισμού

3)  θέματα αποτίμησης / εξαγοράς επιχειρήσεων

4) κατάρτιση μελετών βιωσιμότητας

5) θέματα βελτίωσης του πλαισίου οργάνωσης και διοίκησης των επιχειρήσεων

6) σχεδιασμός/ αξιολόγηση/ υποστήριξη της υλοποίησης επιχειρηματικών σχεδίων

7) δικτύωση επιχειρήσεων

8) υποστήριξη στη διαδοχή/ μεταβίβαση της επιχείρησης

9) θέματα προώθησης πωλήσεων- σύνταξη σχεδίου μάρκετινγκ

10) κατάρτιση μελετών αγοράς- προοπτικών κλάδου

11) κατάρτιση μελετών ανταγωνισμού

12) θέματα εκπαίδευσης, κατάρτισης, διαχείρισης, ανάπτυξης και αξιολόγησης ανθρωπίνου δυναμικού

13) θέματα ασφάλειας και υγιεινής στο χώρο εργασίας

14) θέματα ποιότητας (HACCP, ISO κλπ)

15) σχεδιασμός και ανάπτυξη συστημάτων πληροφορικής- αξιοποίηση/ χρήση των νέων τεχνολογιών

16) ανάπτυξη εξαγωγικής δραστηριότητας

Κάθε επιχείρηση μπορεί να αιτηθεί για υποστήριξη εως και σε τρία θεματικά πεδία υποστήριξης.

Η αίτηση αποστέλλεται στην κεντρική δομή του Δικτύου Επιχειρηματικότητας στην Αθήνα με  φαξ: 210 38338027 με email: diktyo@imegsevee.gr ή ταχυδρομικώς: ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ – Δίκτυο Επιχειρηματικότητας: Αριστοτέλους 46, ΤΚ 10443, Αθήνα

Εδώ θα βρείτε την αναλυτική πρόσκληση (όπου φαίνεται ποιες επιχειρήσεις είναι επιλέξιμες για να λάβουν υποστήριξη, ο τρόπος υποστήριξης) και την αίτηση: http://www.imegsevee.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=495:2012-07-03-12-45-16&catid=43:diagwnismoi

Για οποιαδήποτε πληροφορία για τη συγκεκριμένη υπηρεσία μπορείτε να απευθυνθείτε στους κυρίους Γεωργόπουλο Ηλία & Φώτη Μαραγκό στα τηλέφωνα 210 8846852 εσωτ. 617- 616

2η παράταση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δυνητικά ωφελούμενους της πράξης ΤΟΠΣΑ
24.01.2014

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη "Πράσινη Ανάκαμψη Ν.Καβάλας κοινοποίησε την 2η παράταση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δυνητικά ωφελούμενους της πράξης ΤΟΠΣΑ «Τοπικό σχέδιο δράσης για την βιώσιμη ανάκαμψη της αγοράς εργασίας του Νομού Καβάλας μέσα από την προώθηση ανέργων σε ¨πράσινα¨ επαγγέλματα.

Η Προθεσμία υποβολής αιτήσεων παρατείνεται μέχρι και τις 10 Φεβρουαρίου 2014.

ΕΤΕΑΝ - Δράση στην παροχή δανείων κεφαλαίου κινήσεως προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις
17.05.2013

Σε συνέχεια της σχετικής εγκρίσεως της επενδυτικής επιτροπής του Ταμείου Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ), η ΕΤΕΑΝ ΑΕ ανακοινώνει ότι το Ταμείο Δανειοδοτήσεων «Επιχειρηματική Επανεκκίνηση» είναι έτοιμο να ξεκινήσει τη δράση του στην παροχή δανείων κεφαλαίου κινήσεως προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις όλης της επικράτειας.

Εντός των προσεχών ημερών αναμένεται η υπογραφή των συμβάσεων χρηματοδότησης – συνεπένδυσης με τις 14 προεπιλεγείσες τράπεζες, μέσω των οποίων θα παρασχεθούν τα δάνεια. Σύμφωνα με τους όρους της συνεπένδυσης, οι τράπεζες που συμμετέχουν, θα καλύψουν- ισόποσα με το νέο Ταμείο- το 50% των δανείων που θα χορηγηθούν, το συνολικό ύψος των οποίων θα ανέλθει σε Ευρώ 550 εκατ.

Επισημαίνεται ότι το επιτόκιο των δανείων που θα χορηγηθούν με τους όρους του Ταμείου, θα ανέρχεται στο ήμισυ του επιτοκίου που θα επιβαρυνόταν η επιχείρηση εάν το δάνειο χορηγείτο αποκλειστικά από τα διαθέσιμα της συνεργαζόμενης τράπεζας. Το ευνοϊκό αυτό κόστος οφείλεται στην σχέση συνεπένδυσης ( 1:1 μεταξύ ΕΤΕΑΝ και τραπεζών) και στην άτοκη φύση των κεφαλαίων που εισφέρονται από την ΕΤΕΑΝ στο Ταμείο, μέσω εθνικών και κοινοτικών πόρων.

Στο πλαίσιο της προσπάθειας που επισπεύδεται από όλους τους εμπλεκόμενους στη λειτουργία του Ταμείου, τα δίκτυα των (3) –τριών μεγαλύτερων ελληνικών τραπεζικών ομίλων που συμμετέχουν στην ενεργοποίησή του έχουν ήδη ενημερωθεί προκειμένου να παρέχουν πληροφορίες και να υποδέχονται τα σχετικά αιτήματα της πελατείας.

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Νέα Προκήρυξη Επιδοτούµενου Προγράµµατος για τη Στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης
24.01.2013

Νέα Προκήρυξη Επιδοτούµενου Προγράµµατος για τη Στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης Μέσω Ενίσχυσης της Επιχειρηµατικότητας.
Προκηρύχθηκε το Νέο Πρόγραµµα µε τον τίτλο ΕΠ "Εθνικό Αποθεµατικό Απροβλέπτων",  το οποίο προσφέρει 100%  ποσοστό χρηµατοδότησης σε άνεργες γυναίκες και αυτοαπασχολούµενες ηλικίας 18-64 ετών.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ IDBABO
05.11.2012

Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας "Ελλάδα-Βουλγαρία"

Το Πρόγραμμα Ελλάδα-Βουλγαρία INTERREG IVA 2007-2013 αποτελεί ένα σημαντικό πρόγραμμα που εντάσσεται στο στόχο «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» για την προγραμματική περίοδο 2007-2013, δεδομένης της πρόσφατης εισχώρησης της Βουλγαρίας ως νέο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2007. Ο στόχος «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» προτάθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως ένα μέρος της δέσμης μεταρρυθμίσεων της τελευταίας για την πολιτική συνοχής κατά το 2007, και έχει ως στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας προσβλέποντας σε μία ισορροπημένη και αειφόρο ανάπτυξη στον Ευρωπαϊκό χώρο.

Δίκτυο ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας για τις μικρές επιχειρήσεις
07.08.2012

Επιδοτούμενα Αναπτυξιακά Προγράμματα
17.07.2012

Περίληψη τροποποίησης και παράτασης πρόσκλησης ενδιαφέροντος για “Μεταποίηση στις νέες συνθήκες”.
05.10.2010

Αλλαγές στα προγράμματα “Μεταποίηση στις νέες συνθήκες” και “Ένδυση-Υπόδηση:Νέες προοπτικές”.
28.09.2010

Προκήρυξη προγραμμάτων ένδυσης - μεταποιήσης τον ιούνιο
19.06.2010

Πρόγραμμα ΤΕΜΠΜΕ για την κάλυψη δαπανών αγοράς πρώτων υλών, εμπορευμάτων και υπηρεσιών
27.05.2010