Διακήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων, εκτυπωτών, σαρωτών και φαξ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΣΑΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΞ ΟΜΑΔΑ Α» Η Δήμαρχος Καβάλας,έχοντας υπόψη την υπ’αριθμ.429/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,με την οποία εγκρίθηκαν η  «προμήθεια φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων, εκτυπωτών, σαρωτών και φαξ ΟΜΑΔΑ Α», τα έγγραφα της σύμβασης, οι όροι του διαγωνισμού, προκηρύσσει συνοπτικόδιαγωνισμόμεσφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα […]

Δελτίο τύπου ΓΣΕΒΕΕ:Η ΓΣΕΒΕΕ για το προσχέδιο του Προϋπολογισμού 2018.

Θέμα:Η ΓΣΕΒΕΕ για το προσχέδιο του Προϋπολογισμού 2018. Το σχέδιο Προϋπολογισμού 2018 που έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Οικονομικών ουσιαστικά επικυρώνει τις μακροχρόνιες δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η  χώρα στο πλαίσιο εφαρμογής του 3ου προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής, ενώ ακολουθεί τόσο τις προβλέψεις του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021, όσο και τις εκτιμήσεις των θεσμών για […]

Δελτίο τύπου ΓΣΕΒΕΕ:ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ  2017

Θέμα:Το Ευρωβαρόμετρο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις / Οκτώβριος 2017. Στη δημοσιότητα έδωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (UEAPME) το Ευρωβαρόμετρο β’ εξαμήνου για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης (για την ελληνική οικονομία, τα στοιχεία προέρχονται από την έρευνα οικονομικού κλίματος για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που διενεργείται από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ σε εξαμηνιαία βάση, τα […]

Δελτίο τύπου ΓΣΕΒΕΕ:ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ  2017

Θέμα:Το Ευρωβαρόμετρο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις / Οκτώβριος 2017. Στη δημοσιότητα έδωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (UEAPME) το Ευρωβαρόμετρο β’ εξαμήνου για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης (για την ελληνική οικονομία, τα στοιχεία προέρχονται από την έρευνα οικονομικού κλίματος για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που διενεργείται από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ σε εξαμηνιαία βάση, τα […]

Δελτίο τύπου ΓΣΕΒΕΕ:Η ΓΣΕΒΕΕ για το προσχέδιο του Προϋπολογισμού 2018.

Θέμα:Η ΓΣΕΒΕΕ για το προσχέδιο του Προϋπολογισμού 2018. Το σχέδιο Προϋπολογισμού 2018 που έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Οικονομικών ουσιαστικά επικυρώνει τις μακροχρόνιες δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η  χώρα στο πλαίσιο εφαρμογής του 3ου προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής, ενώ ακολουθεί τόσο τις προβλέψεις του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021, όσο και τις εκτιμήσεις των θεσμών για […]