ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ_Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων

Είστε αυτοαπασχολούμενος και προσπαθείτε να υποβάλλετε το επιχειρηματικό σας σχέδιο στα προγράμματα χρηματοδότησης του ΟΑΕΔ; Μπορείτε να βρείτε χρήσιμες κατευθύνσεις ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο: https://imegsevee.gr/…/%CF%87%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B9%CE%BC…

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Η ΓΣΕΒΕΕ ζητά μέτρα για την ανακούφιση των κατοίκων και την αποκατάσταση των ζημιών επιχειρήσεων από τα πρόσφατα ακραία καιρικά φαινόμενα.

Η ΓΣΕΒΕΕ με επιστολή της προς τους κ.κ. Χρ. Σταικούρα, Υπουργό Οικονομικών, Ά. Γεωργιάδη, Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Ι. Βρούτση, Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, Κ. Καραμανλή, Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Γ. Πατούλη, Περιφερειάρχη Αττικής, Γ. Χατζημάρκο, Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Ν. Φαρμάκη, Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, Απ. Τζιτζικώστα, Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, Χρ. Μέτιο, Περιφερειάρχη Ανατολικής […]

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ‘Έχοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και πράξεις όπως αυτές αναγράφονται στο προοίμιο της διακήρυξης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό (άρθρο 117του Ν. 4412/2016)με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της προσφερόμενης τιμής ανά ομάδα. Η παρούσα σύμβαση, αφορά στην «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας» και υποδιαιρείται […]