ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ O Δήμαρχος Καβάλας, έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 40/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η «Παροχή Υπηρεσιών καθαριότητας σε κτίρια του Δήμου Καβάλας», τα έγγραφα της σύμβασης, οι όροι του διαγωνισμού, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και […]

Δημοπράσια για την εκμίσθωση ακινήτου του Εσκή Καπού

  Ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ», προκηρύσσει δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση ακινήτου (αγροτεμαχίου) της περιοχής του Εσκή Καπού. Το εν λόγω ακίνητο είναι εμβαδού 2000 τ.μ. εφαπτόμενο στην αριστερή πλευρά του 6οχλμ.της Παλαιάς Εθνικής Οδού Καβάλας-Ξάνθης γωνιακό και σε προνομιακή θέση καθώς βρίσκεται ακριβώς δίπλα στον κόμβο που οδηγεί […]

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ έχοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και πράξεις όπως αυτές αναγράφονται στο προοίμιο της διακήρυξης προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της προσφερόμενης τιμής ανά τμήμα. Η παρούσα σύμβαση, αφορά την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ»  και υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα: ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ […]