ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΕΒΕΚ

Καβάλα,  31/07/2020                                                                 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Με απόφαση  ΔΣ του ΟΛΚ μειώνονται 40% τα τέλη κοινόχρηστων χώρων. Η επιμονή της ΟΕΒΕ στα δίκαια αιτήματα των μελών μας, η δέσμευση του προέδρου κ. Φιλόσογλου και της διευθύνουσας συμβούλου κας. Θυσιάδου να στηρίξουν την προσπάθεια μας αλλά και η παρέμβαση του βουλευτή Καβάλας κ. Λαζαρίδη τόσο στο Υπουργείο […]

ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΟΕΒΕ ΑΜΘ ΚΑΙ ΣΕΡΡΩΝ

23.07.2020 Αρ.πρωτ. 1101 ΠΡΟΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΕΛΛΑΔΟΣ κ. ΚΥΡΙΑΚΟ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ Αξιότιμε Κύριε Πρωθυπουργέ, Με σεβασμό και απεριόριστη εκτίμηση στον θεσμό που εκπροσωπείτε και σε σας προσωπικά, παίρνουμε το θάρρος να σας αποστείλουμε την παρούσα επιστολή, εξαιτίας του αδιεξόδου στο οποίο έχουν περιέλθει οι επαγγελματίες της Ανατολικής Μακεδονίας, Θράκης και Σερρών. Τα προβλήματα και οι δυσχέρειες στον […]

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΟΕΒΕΚ ΠΡΟΣ ΔΙΕΘΝΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ

Καβάλα,  22/07/2020 Α.Π. 4814                  ΠΡΟΣ: Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης                Δωδεκανήσου 6, 17456, Άλιμος, Αθήνα                                                                                                                                      ΕΠΙΣΤΟΛΗ   Αξιότιμοι,   Η Ελλάδα εξέρχεται από μακρά οικονομική κρίση, στην οποία οι επαρχιακές πόλεις στις οποίες λειτουργούν δομές φιλοξενίας έχουν δεχτεί οικονομικό πλήγμα και αύξηση της ανεργίας. Οι αυξημένες μεταναστευτικές ροές των τελευταίων ετών δημιουργούν περαιτέρω […]

Διαγωνισμός για την «Προμήθεια αντλίας θερμότητας για τις ανάγκες του 21ου Δημοτικού Σχολείου Καβάλας»   

Ο Δήμαρχος Καβάλας, έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 229/2020απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η προμήθεια αντλίας θερμότητας για τις ανάγκες του 21ου Δημοτικού Σχολείου Καβάλας, ταέγγραφα της σύμβασης καιοι όροι του διαγωνισμού, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσηςτην πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή) […]

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΤΟΥΣ 2020»

Ο Δήμαρχος Καβάλας, έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 253/2020 (ΑΔΑ: ΩΣΝ0ΩΕ6- Γ0Λ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η προμήθεια υδραυλικού υλικού έτους 2020, τα έγγραφα της σύμβασης και οι όροι του διαγωνισμού, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη […]

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

Ο Δήμαρχος Καβάλας έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ.230/2020 (ΑΔΑ:9ΟΑΣΩΕ6-ΣΥΞ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν τα έγγραφα της σύμβασης και οι όροι του διαγωνισμού, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την προμήθεια και τοποθέτηση στάσεων αστικών συγκοινωνιών, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη […]

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

   Ο Δήμαρχος Καβάλας έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ.252/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν τα έγγραφα της σύμβασηςκαι οι όροι του διαγωνισμού, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού,μεκριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)ανά τμήμα. Η συνολική εκτιμώμενη αξία […]

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΟΕΒΕΚ ΠΡΟΣ ΔΕΔΔΗΕ ΚΑΒΑΛΑΣ

Καβάλα,  08/07/202     Α.Π. 4805            Προς : ΔΕΔΔΗΕ ΚΑΒΑΛΑΣ   Υπ’ όψιν : Διευθυντή κ. Τακίδη Σάββα                                                                                                                                            ΕΠΙΣΤΟΛΗ Έπειτα από τα έντονα παράπονα επιχειρηματιών-μελών μας,  με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να εκθέσουμε τις αντιδράσεις μας σχετικά με τις συντηρήσεις του δικτύου. Είναι απαράδεκτο να προγραμματίζεται η συντήρηση του δικτύου σε περιοχές […]

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ

  Ο Δήμαρχος Καβάλας έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ.245/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν τα έγγραφα της σύμβασηςκαι οι όροι του διαγωνισμού, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την προμήθειαέτοιμων γευμάτων σίτισης των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Καβάλας σχολικού έτους 2020-2021,μεκριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά […]

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

  Ο Δήμαρχος Καβάλας, έχοντας υπόψη την 251/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΙΥ9ΩΕ6-163) περί έγκρισης της προμήθειας, των τεχνικών προδιαγραφών, των εγγράφων της σύμβασης και των όρων, προκηρύσσει ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, άνω των ορίων, για την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας για το προσωπικό του Δήμου Καβάλας 2020 – 2021, συνολικής προϋπολογισθείσας […]