ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

  «Ανάθεση υπηρεσιών λήψης σημάτων των συστημάτων ασφαλείας, συναγερμού, πυρανίχνευσης και άμεσης επέμβασης καθώς και των υπηρεσιών συντήρησης/επισκευής αυτών για τα έτη, 2020,2021,2022»   Ο Δήμαρχος Καβάλας, έχοντας υπόψη την υπ’ αριθ.401/2020 απόφαση της ΟικονομικήςΕπιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η«Ανάθεση υπηρεσιών λήψης σημάτων των συστημάτων ασφαλείας, συναγερμού, πυρανίχνευσης και άμεσης επέμβασης καθώς και των υπηρεσιών […]

ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΕΒΕ ΚΑΒΑΛΑΣ

Το ΔΣ της ΟΕΒΕ Καβάλας αποφάσισε στο τελευταίο του διοικητικό συμβούλιο να ασφαλίσει το κτήριο που στεγάζονται τα γραφεία της για τους εξής κινδύνους: Πυρός από οποιαδήποτε αιτία για κεφάλαιο 150.000€ Αστική ευθύνη προς τρίτους από μετάδοση φωτιάς για κεφάλαιο 300.000€ Ζημιές κτηρίου από φυσικά φαινόμενα (εκτός σεισμού) για κεφάλαιο 50.000€ (σε Α κίνδυνο) Ζημιές […]

Φροντιστήρια ξένων γλωσσών στο Ν. Καβάλας: Οι γονείς μας εμπιστεύτηκαν ακόμη περισσότερο.

Η κ. Β. Κονδυλίδου (φωτογραφία) είναι πρόεδρος στο σύλλογο των ιδιοκτητών φροντιστηρίων ξένων γλωσσών του Ν. Καβάλας. Είναι ξεκάθαρη. Τα φροντιστήρια λειτουργούν κανονικά, τηρούν αυστηρά τις προϋποθέσεις για την πρόληψη του κορωνοϊού. Κι όπως διαπιστώνει τώρα με τα μέτρα οι γονείς εμπιστεύτηκαν περισσότερο αυτές τις επιχειρήσεις. Η συνέντευξη Ερ: Τα φροντιστήρια ξένων γλωσσών έχετε πάρει […]

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΕΒΕΚ

    Καβάλα,  10/09/2020   Η ΟΕΒΕ Καβάλας διοργανώνει εκδήλωση προς τιμή του εκλιπόντος συναδέλφου Αναστάσιου Μεταξά την Παρασκευή 18/09/2020 και ώρα 19.30 στο θερινό κινηματογράφο «Ζέφυρος». Δεδομένου των περιοριστικών μέτρων λόγω   COVID, για τη συμμέτοχη κάθε ενδιαφερομένου, θα πρέπει να προηγηθεί επικοινωνία με τη γραμματεία της ΟΕΒΕ στο τηλέφωνο 2510223323 καθημερινά από τις 10.00 […]

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ

  O Δήμαρχος Καβάλας έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 371/2020 (ΑΔΑ: ΩΜΓ6ΩΕ6-ΨΞ5) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν τα έγγραφα της σύμβασης και οι όροι του διαγωνισμού, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για τις υπηρεσίεςΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ,μεκριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά […]

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

  O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ   έχοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και πράξεις όπως αυτές αναγράφονται στο προοίμιο της διακήρυξης προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της προσφερόμενης τιμής όπως προκύπτει από το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης ανά τμήμα. Η παρούσα σύμβαση, αφορά την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ […]