ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΕΒΕΚ

Καβάλα,  25/06/2021                         Μετά την συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ν.Καβάλας με τον βουλευτή Καβάλας κ.Μακάριο Λαζαρίδη κατά την οποία το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΕΒΕΚ του εξέθεσε τα προβλήματα των επαγγελματιών της περιοχής, λάβαμε επιστολή του συμφώνα με την οποία βρέθηκε λύση σε ένα από αυτά . Συγκεκριμένα ο […]

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

  O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ   έχοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και πράξεις όπως αυτές αναγράφονται στο προοίμιο της διακήρυξης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της προσφερόμενης τιμής ανά τμήμα.   Η παρούσα σύμβαση, αφορά την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ»  και υποδιαιρείται […]