ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Ελευθερούπολη, 21.07.2022 ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                                                                           Αριθ. Πρωτ.: 12928 ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Αρ. μελ. 1044/2022 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ έχοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και πράξεις όπως αυτές αναγράφονται στο προοίμιο της διακήρυξης προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της προσφερόμενης τιμής. Η παρούσα […]

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΕΒΕΚ

    Καβάλα,  20/07/2022 Γεύμα προς τιμή του Σεβασμιοτάτου Αρχιεπισκόπου Θυατείρων και Μ.Βρετανίας κ. Νικήτα παρέθεσε χθες 19/07/22 η Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ν.Καβάλας . Προσκεκλημένοι ήταν ο δήμαρχος Καβάλας κ.Μουριάδης Θεόδωρος, ο αντιπεριφερειάρχης  Καβάλας κ. Πολίτης Αλέξης, ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ κ.Καββαθάς Γιώργος, εκπρόσωπος του Σεβασμιοτάτου Μητροπολίτου ΦΝΘ ο Αιδεσιμολογιότατος πατέρας Ελευθέριος, η […]

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

Προκήρυξη (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ) τουAνοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίωνγια την προμήθεια υλικών για τον Ηλεκτροφωτισμό και τη Συντήρηση Οδών Κτηρίων & Κοινόχρηστων Χώρων, διάρκειας έως τις 31-12-2022   O Δήμαρχος Καβάλας, έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 275/2022 (ΑΔΑ: 6Ο6ΧΩΕ6-ΖΒ4) Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Καβάλας,με την οποία εγκρίθηκαν τα έγγραφα της σύμβασης και οι όροι του […]