ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ   ΟΕΒΕΚ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΛΑΕΚ

 Καβάλα,  29/08/2022          Η Διοίκηση της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών & Εμπόρων Νομού Καβάλας ενημερώνει ότι η Συντεχνία Αρτοποιών Ν.Καβάλας, το Σωματείο Κομμωτών-τριών & Κουρέων Ν.Καβάλας,το Σωματείο Μηχανοσιδηρουργών Ν.Καβάλας,το Σωματείο Βαφείων Καθαριστηρίων και Συναφών Επαγγελμάτων Ν.Καβάλας,ο Σύνδεσμος Τεχνικών Εγκαταστάσεων Καύσης Περιφέρειας ΑΜΘ «Ο Καυστήρ», το Σωματείο Πωλητών Λαϊκών Αγορών ¨Η ΟΜΟΝΟΙΑ¨ Ν.Καβάλας, Σωματείο καταστηματαρχών ξυλουργών […]

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ έχοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και πράξεις όπως αυτές αναγράφονται στο προοίμιο της διακήρυξης προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της προσφερόμενης τιμής. Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα και αφορά την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ», με Κωδικό Κοινού Λεξιλογίου […]