ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

  O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ έχοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και πράξεις όπως αυτές αναγράφονται στο προοίμιο της διακήρυξης προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της προσφερόμενης τιμής. Η παρούσα σύμβαση, αφορά την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ»  και υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα: ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΟΙΝΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ […]

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΕΒΕΚ

Η Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ν.Καβάλας  συμμετείχε στις εργασίες της 52ης εκλογοαπολογιστικής Γενικής Συνέλευσης της ΓΣΕΒΕΕ την 24 και 25 Σεπτεμβρίου  στην Αθήνα. Οι αντιπρόσωποι της Καβάλας  Χατζηχρήστος Θεόδωρος, Χατζούλης Θωμάς , Βαφείδης Γιώργος, Παναγιωτίδης Γιάννης  και Αρσονιάδης Παναγιώτης κατέθεσαν τις προτάσεις τις Ομοσπονδίας στο σώμα της Γενικής Συνέλευσης διαμορφώνοντας τον οδηγό των επόμενων […]