ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ) ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ, ΜΕΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΩΔΕΚΑ (12) ΜΗΝΩΝ     Ο Δήμαρχος Καβάλας έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ.481/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν τα έγγραφα της σύμβασηςκαι οι όροι του διαγωνισμού, προκηρύσσει ανοικτό […]

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  ΟΕΒΕΚ

Καβάλα,  03/11/2022    Η Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ν. Καβάλας με απόφαση του Δ.Σ.  αποφάσισε να συμμετέχει στην Πανεθνική Ημέρα Δράσης και Κινητοποίησης που διοργανώνεται στις 9 Νοέμβριου 2022 για την στήριξη των επιχειρήσεων και νοικοκυριών από τις επιπτώσεις της τρέχουσας κρίσης. Για το λόγο αυτό καλεί τα Σωματεία- μέλη της να δώσουν το […]