ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ

  O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ   έχοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και πράξεις όπως αυτές αναγράφονται στο προοίμιο της διακήρυξης προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της προσφερόμενης τιμής. Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα και αφορά την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΠΑΡΑΛΙΩΝ», με Κωδικό Κοινού Λεξιλογίου […]

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΕΒΕΚ

Καβάλα,22/02/2023         Στην εκδήλωση της κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας της ΟΕΒΕΣ Έβρου παρέστει ο Πρόεδρος της ΟΕΒΕΚ κ. Χατζηχρήστος Θεόδωρος συνοδευόμενος από τον Α’Αντιπρόεδρο κ. Παναγιώτη Αρσονιάδη, τον Β’Αντιπρόεδρο κ. Καϊλάρη Δημήτρη, τον Γενικό Γραμματέα κ .Βαφείδη Γιώργο και τον κ. Παναγιωτίδη Γιάννη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΕΒΕΚ. Η εκδήλωση έλαβε […]

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣAνοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «Προμήθεια εξοπλισμού Μηχανογράφησης στο πλαίσιο του Έργου ‘’ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΕΠ’’, για την κάλυψη των αναγκών των ΚΕΠ του Δήμου Καβάλας, έτους 2022-2023» διάρκειας πέντε (5) μηνών.   ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΣΗΔΗΣ: 177111     Ο Δήμαρχος Καβάλας,έχονταςυπόψη τηνυπ’αριθμ.11/2023απόφαση τηςΟικονομικής Επιτροπής,μετην οποία εγκρίθηκαν η «Προμήθεια εξοπλισμού Μηχανογράφησης στο πλαίσιο […]

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ

Προκήρυξη (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ) τουAνοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίωνγια την προμήθεια γραφικής ύλης, αναλωσίμων ειδών μηχανογράφησης, φωτοτυπικών & φωτοτυπικού χαρτιού του Δήμου Καβάλας   O Δήμαρχος Καβάλας, έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 608/2022 (ΑΔΑ: ΩΜΗΜΩΕ6-163) Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Καβάλας,με την οποία εγκρίθηκαν τα έγγραφα της σύμβασης και οι όροι του διαγωνισμού, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό […]

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΕΒΕΚ

Καβάλα,  02/02/2023            Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ν.Καβάλας κ.Χατζηχρήστος Θεόδωρος και ο πρώην πρόεδρος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας κ. Παναγιωτίδης Γιάννης πραγματοποίησαν συνάντηση σήμερα με τον νέο διευθύνοντα σύμβουλο του Οργανισμού Λιμένος Καβάλας κ. Άγγελο Βλάχο, τον πρόεδρο κ. Φιλόσογλου Γιώργο και τον κ. Λεμονίδη Βασίλη, μέλος […]