ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΟΕΒΕΚ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Καβάλα,  28/04/2023             Στο πλαίσιο ενεργειών βελτίωσης διαδικασιών και υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ με παράλληλη ενημέρωση των Μη Μισθωτών ασφαλισμένων, Ελευθέρων Επαγγελματιών, Αυτοαπασχολουμένων και Αγροτών, προκειμένου έγκαιρα να επιλέγουν τον τρόπο καταβολής των ασφαλιστικών τους εισφορών (εξόφληση/ρύθμιση) και να διασφαλίζουν την διατήρηση δικαιωμάτων – παροχών όπως ασφαλιστική ενημερότητα, ικανότητα, συνταξιοδότηση, άλλες παροχές, σας ενημερώνουμε ότι: α) […]

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ) ΑΝΟΙΚΤΟΥΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΑΥΤΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΩΔΕΚΑ ΜΗΝΩΝ     Ο Δήμαρχος Καβάλας έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ.75/2023(ΑΔΑ: 99Κ7ΩΕ6-Λ23)απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν τα έγγραφα της σύμβασηςκαι οι όροι του διαγωνισμού, προκηρύσσει ανοικτό διεθνή […]