ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΟΕΒΕΚ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

Καβάλα,  30/01/2024                                                                                                                                                                         Προς: Δήμαρχο Καβάλας, Κοιν. :ΜΜΕ ΚΑΒΑΛΑΣ Θέμα: Αναπροσαρμογή του κόστους στο δημοτικό πάρκινγκ Καβάλας   ΕΠΙΣΤΟΛΗ     Κύριε Δήμαρχε,   Διαπιστώνουμε ότι προωθούνται αναπροσαρμογές τιμών και τιμολογίων σε θέματα που απασχολούν τους Επαγγελματίες του Εμπόρους και τους Βιοτέχνες του Δήμου Καβάλας, δίχως καμία ειδοποίηση συνεννόηση και διαβούλευση με την Ομοσπονδία […]

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ) ΑΝΟΙΚΤΟΥΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑΤΗΝ Προμήθεια Ειδών Ατομικής Προστασίας» για τις ανάγκες του προσωπικού του Δήμου Καβάλας, διάρκειας δεκατριών (13) μηνών     Ο Δήμαρχος Καβάλας έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ.379/2023 (ΑΔΑ: 6ΡΖΟΩΕ6-1ΣΑ)απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν τα έγγραφα της σύμβασηςκαι οι όροι του διαγωνισμού, προκηρύσσει ανοικτό […]

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΩΝ ΣΚΥΛΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ(ΠΕΡΙΛΗΨΗΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ) ΤΟΥAνοιχτούΗλεκτρονικούΔιαγωνισμού κάτω των ορίων της ΠρομήθειαΣτροφών σκύλων οικονομικων έτων2023-2024 του Δήμου Καβάλας, διάρκειας  δώδεκα (12) μηνών.         O Δήμαρχος Καβάλας έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 432/2023 (ΑΔΑ: 6ΖΓΧΩΕ6-ΦΙ2) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν τα έγγραφα της σύμβασης και οι όροι του διαγωνισμού, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των […]

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ της πράξης: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ» Ο Δήμος Καβάλας, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό [ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)] για την ανάθεση της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ […]