ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Η αίθουσα διατίθεται για διάφορες εκδηλώσεις (Σεμινάρια, παρουσιάσεις, διαλέξεις κ.λ.π.)

Βρείτε παρακάτω στο ημερολόγιο μια ελεύθερη ημερομηνία που ενδιαφέρεστε και επικοινωνήστε μαζί μας.