Ένωση Εμπόρων – Επαγγελματιών & Βιοτεχνών Χρυσούπολης

Ένωση Εμπόρων – Επαγγελματιών & Βιοτεχνών Χρυσούπολης
Χρυσούπολη Καβάλας
https://www.oevek.gr

Διοικητικό Συμβούλιο

Θέση Ονοματεπώνυμο Διεύθυνση Τηλέφωνο Πόλη
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΧΕΛΟΥ ΛΙΛΗ 2591024924 ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ