Σύνδεσμος Εργοληπτών Εγκαταστατών Ηλεκτρολόγων Ν.Καβάλας

Σύνδεσμος Εργοληπτών Εγκαταστατών Ηλεκτρολόγων Ν.Καβάλας
Μεγάλου Αλεξάνδρου 27Α
2510225092
seh.kavalas@hotmail.com
https://www.oevek.gr

Διοικητικό Συμβούλιο

Θέση Ονοματεπώνυμο Διεύθυνση Τηλέφωνο Πόλη
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΕΤΑΞΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 40 6944695315 ΚΑΒΑΛΑ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑ ΘΑΣΟΥ 6944273252 ΘΑΣΟΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΜΙΣΙΑΝΑ 6972852313 ΚΑΒΑΛΑ
ΤΑΜΙΑΣ ΓΙΑΜΟΥΡΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΝΗ 6944682657 ΚΑΒΑΛΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΖΗΣΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΟΥ 1 6942635910 ΚΑΒΑΛΑ
———————–
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΗΝ Ο.Ε.Β.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ 1)ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ, 2)ΜΕΤΑΞΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, 3)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 1)ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ, 2)ΜΕΤΑΞΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, 3)ΖΗΣΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ


Μέλη σωματείου