Ιστορικά στοιχεία Ομοσπονδίας

Η Ομοσπονδία ιδρύθηκε το 1919 με την επωνυμία Ομοσπονδία, Επαγγελματιών και Βιοτεχνών περιφέρειας Καβάλας με πρώτο πρόεδρο τον Αρτοποιό Ηλία Φέσσα.

Τον Ιούλιο του 1947 γίνεται τροποποίηση του καταστατικού και η ονομασία της μετατρέπεται είς Ομοσπονδία Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Nομού Καβάλας.

Τέλος τροποποιείται μια ακόμη φορά το καταστατικό της με αριθμόν 287/1951 του Πρωτοδικείου Καβάλας και από τότε ισχύει η σημερινή ονομασία «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ- ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Νομού Καβάλας».

Το καταστατικό της Ομοσπονδίας έχει τροποποιηθεί άλλες τρεις φορές 70/1971-93/1989 και 11/2004 και είναι καταχωρημένο στο νέο μητρώο του Πρωτοδικείου με αριθμό 1/1972.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ:

Σκοποί της Οργάνωσης αυτής είναι η διεκδίκηση, η διαφύλαξη, η μελέτη και η προαγωγή των κοινών οικονομικών, κοινωνικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών της, στα πλαίσια της εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνόλου.

Ειδικότερα η Ομοσπονδία σκοπούς έχει:

1. Την καλλιέργεια, υποβοήθηση, ανάπτυξη και διάδοση του πνεύματος του συνδικαλιστικού στους κλάδους των επαγγελματιών, βιοτεχνών και εμπόρων του Νομού Καβάλας με τη γενίκευση της συμμετοχής όλων στις πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις και μέσω αυτών στις αντίστοιχες δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις.

2. Τη συστηματική μελέτη των προβλημάτων των κλάδων, για την προσφορότερη συλλογική διεκδίκηση και επίλυση αυτών.

3. Την ενθάρρυνση και προώθηση της συνεργασίας των μελών, με την οργάνωση τους σε κοινοπραξίες και συνεταιρισμούς, κάθε οικονομικής μορφής, για την αποτελεσματικότερη προάσπιση και προαγωγή των οικονομικών, επαγγελματικών και ασφαλιστικών συμφερόντων τους.

4. Την ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας μεταξύ των μελών και την εξασφάλιση συνθηκών βελτίωσης της επαγγελματικής κατάρτισης και της ανόδου του πολιτιστικού και μορφωτικού επιπέδου  αυτών.

5. Την καλλιέργεια, εξύψωση και υπεράσπιση των πανανθρώπινων ιδανικών της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της Εθνικής ανεξαρτησίας, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της Ειρήνης.

Για την εκπλήρωση των σκοπών της η Ομοσπονδία:

Απευθύνεται στις δημόσιες αρχές, την τοπική αυτοδιοίκηση, τις συνεταιριστικές οργανώσεις, τους αγροτικούς συλλόγους, τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των παραγωγικών τάξεων, εσωτερικού η εξωτερικού και στους εκπροσώπους διαφόρων κοινωνικών ομάδων, για κάθε ζήτημα που αφορά τα επαγγελματικά συμφέροντα των μελών τους, γενικά η επιμέρους, για τη διαμόρφωση, τη λήψη και την εφαρμογή αποφάσεων, που αφορούν τα κοινά επαγγελματικά, οικονομικά και κοινωνικά συμφέροντα των μελών και γενικότερα τα συμφέροντα των μελών και γενικότερα τα συμφέροντα του κοινωνικού συνόλου.

1. Διεξάγει κάθε νομικής μορφής κινητοποιήσεις και δραστηριότητες για τη διεκδίκηση και επίλυση των απασχολούντων τους κλάδους προβλημάτων και την περιφρούρηση των επαγγελματικών, οικονομικών και κοινωνικών συμφερόντων των μελών των Οργανώσεων.

2. Χρησιμοποιεί κάθε πρόσφορο νόμιμο μέσο για την ενημέρωση της κοινής γνώμης και της Δημόσιας Διοίκησης, πάνω στα θέματα που ενδιαφέρουν τον κλάδο και την προβολή αυτών.

3. Επιδιώκει την εκπροσώπηση της Ομοσπονδίας σε Συμβούλια, Κρατικές Επιτροπές και Οργανισμούς και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, πάνω σε θέματα που άμεσα η έμμεσα αφορούν τους κλάδους.

4. Εκδίδει βιβλία, έντυπα επαγγελματικού και μορφωτικού ενδιαφέροντος και ενισχύει τέτοια έντυπα, που συμβάλλουν στην ανάπτυξη του συνδικαλιστικού κινήματος και την επαγγελματική κατάρτιση και ενημέρωση επί θεμάτων των κλάδων.

5. Συμπράττει και συνεργάζεται με συνδικαλιστικούς και άλλους φορείς, σε κοινούς στόχους ανάπτυξης και προαγωγής των συλλογικών συμφερόντων των με μελών.

6. Μετέχει οργανικά σε μια τριτοβάθμια ομοιοεπαγγελματική συνδικαλιστική Οργάνωση (Συνομοσπονδία) με ταυτόσημους γενικά σκοπούς και επιδιώξεις και

7. Συγκροτεί τον κατάλληλο υπηρεσιακό και γραφειακό μηχανισμό της Ομοσπονδίας και πλουτίζει αυτόν με τα απαραίτητα μέσα.

ΠΡΟΕΔΡΟΙ 1947 – 2019

1947 – 1948 ΖΕΡΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
1948 – 1951 ΔΡΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1952 – 1954 ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
1954 – 1956 ΔΡΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1957 – 1964 ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
1965 – 1966 ΦΕΣΣΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
1967 – 1968 ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
1968 – 1974 ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
1975 – 1993 ΜΑΡΔΥΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
1993 – 1994 ΚΟΚΟΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
1994 – 2001 ΜΑΟΥΝΑΤΖΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
2001 – 2002 ΒΑΣΙΛΟΥΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
2002 – 2008 ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
2008 – 2010 ΧΑΤΖΟΥΛΗΣ ΘΩΜΑΣ
2010 – 2015 ΑΡΣΟΝΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
2015 – 2019 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2019 – ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΣ ΘΟΔΩΡΟΣ